میخ کوب و منگنه کوب دستی ایکس کورت مدل 309-1001

X-Court model 309-1001 manual nail hammer and stapler

  • دارای قابلیت زدن 3 نوع میخ و منگنه
  • دیمر دار
  • بدنه کاملاً فلزی
  • منگنه v-10-12mm
  • منگنه u-4-14mm
  • میخ t-10-14mm